PPHU Tadeusz Śliwiński
Wielki Bukowiec 68
83-220 Skórcz

 

tel. kom. +48 604 535 167
tel. dom. (058) 582 41 40
e-mail: kontakt@wdakajaki.pl